4.ROAD SAFETY MARKETING COMMUNICATION

 

CrossRoad Traffic, trafik güvenliğine ilişkin mesajlarınızı tüketiciye vermek için reklam ve halkla ilişkiler gibi iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kampanyaları yönetmenize yardımcı olmaktadır.

Trafik güvenlik faaliyetleri, güçlü bir pazarlama iletişiminin de katkısıyla çok daha etkili olacaktır.

Pazarlama iletişimi, trafik güvenliğini sağlama ve sürücü davranışlarını değiştirme konularında kamuoyunu eğitmek ve aydınlatmak için oldukça önemli bir misyona sahiptir.

İletişim kampanyası, trafik kazalarına ilişkin veriler doğrultusunda öncelikli hedef gruplarına yönelik olmalıdır.

Pazarlama iletişimi destek hizmetlerimiz:

Medya ve pazarlama kampanyalarının oluşturulmasını sağlamak

Etkili iletişim stratejilerini belirlemek

Trafik güvenlik faaliyetlerine ilişkin teşvik önerileri vermek

Medya ilişkileri ile ilgili rehberlik ve destek hizmeti vermek