1.ROAD SAFETY CONSULTING

CrossRoad Traffic, trafik güvenliği alanında geniş deneyime sahip uzman bir danışmanlık firmasıdır. Ekibimiz, tüm trafik güvenliği konularında mühendisler, eğitimciler ve işbirliği içinde çalışmaktadır.

Şirketimiz, trafik güvenliğini sağlamak için operatörleri, mühendislik şirketlerini ve ilgili kurumları desteklemektedir. Ayrıca yönetimler, kurum ve kuruluşlar için danışmanlık vermekte ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başarılı hizmetler sunmaktadır.

Uzmanlaştığımız danışmanlık alanları:

  • Sürücülerin güvenliğini sağlamak için Bilişim Şirketleri ile işbirliği yapmak

  • Trafik güvenliği ekipmanları ve revizyonların tasarımını koordine etmek

  • Trafik güvenliği ile ilgili partilerle bağlantıları sağlamak

  • Trafik güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması konusunda işbirlikleri yapmak