2.ROAD SAFETY RESEARCH ANALYSIS

CrossRoad Traffic,  trafik risk yönetimi ve insan davranışlarını analiz ederek araştırma sonuçlarını sektör yetkililerine sunmak suretiyle müşterilerine yol gösterici bir rol oynamaktadır.

Doğrudan birçok araştırma projesini yönetmiş olan ekibimiz, edindiği deneyim sayesinde trafik güvenliği konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmeye katkıda bulunmaktadır.

Trafik güvenliği ile ilgili araştırmalarda Şirketimizin esas aldığı unsurlar:

  • İnsan, yol, şehir, araçlar gibi trafik güvenliğini oluşturan temel faktörler
  • Dikkat dağıtıcı risk faktörleri
  • Çocuklar, gençler ve yaşlılar gibi risk grupları
  • Davranışlar, tutumlar, algıların, düşünceler ve motivasyonlar gibi psikolojik unsurlar
  • Dokümanter, nüfus bazlı, gözlemsel, deneysel ve istatistiksel gibi farklı yöntemler